مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال: سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه نرمش -شعر -قرآن واحد کار زبان ورزش ورزش  
یکشنبه نرمش - شعر نماز زبان واحد کار نقاشی گلبرگ  
دوشنبه نمایش خلاق - قصه گویی گلبرگ کاردستی فرآیند یادگیری بازی و بحث و گفتگو  
سه شنبه نرمش - شعر - قران واحد کار ورزش ورزش مهارت زندگی  
چهارشنبه نرمش- شعر-قران نگاه هفته نگاه هفته دست ورزی تکنولوژی  

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی نگارش فارسی زبان ورزش ورزش
یکشنبه زبان فارسی مهارت های زندگی املا ریاضی قران
دوشنبه ریاضی نگارش املا علوم رایانه رایانه
سه شنبه ریاضی املا خوشنویسی قران نگارش فارسی
چهارشنبه فارسی ریاضی نگارش نگاه هفته علوم هنر

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی نگارش علوم زبان مهارت های زندگی
یکشنبه فارسی ریاضی رایانه رایانه املا علوم
دوشنبه ریاضی قران املا فارسی خوشنویسی نگارش
سه شنبه زبان ریاضی نگارش فارسی ورزش ورزش
چهارشنبه ریاضی املا نگارش قران هنر نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان قران ریاضی املا فارسی علوم
یکشنبه رایانه رایانه ریاضی فارسی هدیه های آسمان مهارتهای زندگی
دوشنبه فارسی ریاضی املا هدیه های آسمان قران علوم
سه شنبه ریاضی زبان ریاضی املا فارسی خوشنویسی
چهارشنبه ریاضی فارسی نگاه هفته هنر ورزش ورزش

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه قران زبان ریاضی املا فارسی علوم
یکشنبه فارسی ریاضی ریاضی هدیه های آسمان رایانه رایانه
دوشنبه فارسی ریاضی املا قران ورزش ورزش
سه شنبه ریاضی خوشنویسی زبان فارسی علوم مهارت های زندگی
چهارشنبه فارسی ریاضی هنر املا نگاه هفته هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی املا قرآن مهارت های زندگی اجتماعی
یکشنبه فارسی ریاضی علوم زبان ورزش ورزش
دوشنبه ریاضی املا قران خوشنویسی فارسی هدیه های آسمان
سه شنبه فارسی ریاضی اجتماعی زبان رایانه رایانه
چهارشنبه فارسی هنر ریاضی علوم نگاه هفته هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی املا مهارت های زندگی قران هدیه های آسمان
یکشنبه ریاضی علوم ورزش ورزش زبان فارسی
دوشنبه ریاضی املا خوشنویسی فارسی اجتماعی قران
سه شنبه فارسی ریاضی علوم هدیه های آسمان هنر زبان
چهارشنبه رایانه رایانه ریاضی فارسی نگاه هفته اجتماعی

 

سوم پژوهش 3 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی املا مهارتهای زندگی فارسی اجتماعی قرآن
یکشنبه فارسی ریاضی علوم اجتماعی هدیه های آسمان زبان
دوشنبه ریاضی املا ورزش ورزش فارسی خوشنویسی
سه شنبه ریاضی هنر فارسی علوم زبان قران
چهارشنبه فارسی ریاضی رایانه رایانه نگاه هفته هدیه های آسمان

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی قرآن هدیه های آسمان علوم اجتماعی
یکشنبه املا ریاضی زبان خوشنویسی مهارتهای زندگی نگارش
دوشنبه رایانه رایانه ریاضی فارسی اجتماعی هدیه های آسمان
سه شنبه هنر قرآن ریاضی نگارش علوم املا
چهارشنبه ریاضی نگاه هفته ورزش ورزش زبان فارسی

 

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی ورزش ورزش علوم اجتماعی
یکشنبه املا ریاضی نگارش مهارت های زندگی خوشنویسی فارسی
دوشنبه ریاضی هنر زبان علوم اجتماعی هدیه های آسمان
سه شنبه رایانه رایانه قرآن ریاضی فارسی نگارش
چهارشنبه ریاضی نگاه هفته املا هدیه های آسمان قرآن زبان

 

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه رایانه رایانه ریاضی فارسی اجتماعی هدیه های آسمان
یکشنبه ریاضی قران خوشنویسی فارسی علوم اجتماعی
دوشنبه ورزش ورزش ریاضی زبان فارسی املا
سه شنبه هدیه های آسمان مهارت های زندگی ریاضی هنر قرآن فارسی
چهارشنبه ریاضی املا زبان فارسی علوم
نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ورزش ورزش ریاضی علوم فارسی هدیه های آسمان
یکشنبه اجتماعی ریاضی املا قرآن فارسی تفکرو پژوهش
دوشنبه ریاضی زبان رایانه رایانه هنر هدیه های آسمان
سه شنبه علوم ریاضی مهارتهای زندگی خوشنویسی اجتماعی فارسی
چهارشنبه زبان قران ریاضی املا نگاه هفته فارسی

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه هدیه های آسمان مهارت های زندگی ریاضی علوم اجتماعی  فارسی
یکشنبه ورزش ورزش ریاضی املا قرآن تفکرو پژوهش
دوشنبه زبان اجتماعی هنر ریاضی علوم فارسی
سه شنبه ریاضی فارسی رایانه رایانه خوشنویسی هدیه های آسمان
چهارشنبه قران زبان املا ریاضی نگاه هفته فارسی

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اول انديشه 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

8 جمله دیکته نوشته شود

ص 13 و 14 تکاپوی ریاضی انجام شود

روان خوانی از نشانه پ ( دفترچه یروان خوانی )

سه شنبه 01/11/11

     
     
     
     
اول انديشه 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

تکاپوی ریاضی ص 14 انجام شود

رونویسی از نشانه پ از کتابچه روان خوانی دردفتردیکته

عدد نویسی از 0 تا 30 سه بار

ازروی کتابچه روان خوانی مطالعه شود

درس پـ - پ

سه شنبه 01/11/11

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

کتاب ریاضی ص 87

تکاپو ص 8 - 9

6 خط املا از درس های ( 7 - 8 - 9 - 10 )

حکایت درس 10

سه شنبه 01/11/11

     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام ص 8 تکاپو

پیدا کردن کلماتی که 3 - 4 - 5 - 6 نقطه دارند

ازدرس 10 (25 کلمه )

فارسی درس 9 و 10 ( آمادگی برای املا )

هدیه ها درس 17

سه شنبه 01/11/11

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
انجام ص 65 - 66 - 67 - 68 تکاپوی ریاضی

مطالعه و مرور علوم و هدیه ها

تمرین جدول ضرب

سه شنبه 01/11/11

     
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
10 خط از درس 10 فارسی  املا بنویس

معنی واژگان فارسی

حفظ شعر ص 84

سه شنبه 01/11/11

مجله ی رشد ص 12 و 13 ارسال وویس

     
     
     
     
سوم پژوهش 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

10 کلمه از درس 11 انتخاب کن و جمله بساز

یک صفحه املا از درس 11

فارسی - هدیه ها - ضرب

سه شنبه 01/11/11

     
     
     
     

 

چهارم فرهنگ 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

یک صفحه املا از درس 11 بنویس

نگارش صفحه 65

علوم درس 10

سه شنبه 01/11/11

     
     
     
     
چهارم فرهنگ 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

تمرین ص 85 ریاضی

املا ازدرس 11

علوم درس 10

سه شنبه 01/11/11

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

پنجم ولايت 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
تکمیل صفحه 32 مجله رشد شماره 5 تکمیل جدول

علوم

هدیه

سه شنبه 01/11/11

     
     
     
     
پنجم ولايت 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

جدول ص 32 مجله ی رشد دانش آموز لقب های

حضرت علی (ع) حل شود

تمام دروس

سه شنبه 01/11/11

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

ششم ايثار1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

خیلی سبز 145 - 146 - 147

یک آزمون 10 سوالی درون دفتر امتحانی از همه دروس

مطالعه برای آزمون نگاه هفته

سه شنبه 01/11/11

     
     
     
     
ششم ايثار 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگارش ص 72 و ص 73 کامل شود

کار ریاضی ص 125 و 126 حل شود

املای خانگی  از درس 12 ( دوستی ) نوشته شود

فارسی درس 12 ( دوستی )

سه شنبه 01/11/11

وسایل کار و فناوری آورده شود

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • اطلاعیه جشن تولد همگانی
 • مسابقات سراسری احکام
 • اطلاعیه مسابقه عکس دانش آموزی
 • برگزاری مسابقه حفظ آیه 60 سوره انفال
 • اطلاعیه
 • اطلاعیه بازگشایی مدرسه
 • دعوتنامه مراسم غنچه ها و شکوفه ها
 • آشنایی دانش آموزان جدید الورود با مدرسه

خبرهاي روز

 • یرنامه نام آوران 2
 • جشن میلاد امام محمد باقر (ع)
 • رادیو مدرسه
 • عزاداری دانش آموزان در حرم مطهر
 • مراسم شب یلدا
 • مسابقه حضوری زبان انگلیسی
 • میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار و جشن خودکار
 • مراسم گرامیداشت هفته بسیج

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد بهمن ماه ، تولدتان مبارک.

 • آقای امیرحسین خورشیدی فر
 • آقای سیدمحمد آرشا شریفی
 • آقای محمد حسین فرهمند پویا
 • آقای محمدمهدی ملک مکان
 • آقای امیرعباس دخانچی
 • آقای مهرسام فرجی
 • آقای سیدجعفر مرعشی
 • آقای علیرضا سلیمانی اصل
 • آقای هانی دائمی شریف
 • آقای اشکان کریمی
 • آقای امیرحسین صفری
 • آقای علی ارسلان باختر
 • آقای محمدمهدی عبد مجیری
 • آقای امیرعلی صالحی
 • آقای بهراد کاکاوند
 • آقای پندار رزاقی
 • آقای محمدنیکان میرزاپور
 • آقای امیرکیان عارف زاده
 • آقای سیدامیرعلی صالحی
 • آقای سیدمحمدعلی طباطبائی
 • آقای متین حسینی
 • آقای محمدطاها مغانلو
 • آقای مهیار حمزه ای
 • آقای امیررضا گل کار
 • آقای عرفان خلیلی کیال
 • آقای امیرعلی محمدی
 • آقای علی نادرپور
 • آقای محمدپارسا آرزومند
 • آقای محمد کیان خلیقی
 • آقای امیرعلی شیرزادیان
 • آقای سیدمیثم امامیان
 • آقای محمدحسن تبریزیان
 • آقای محمدرادین سخائی
 • آقای اهورا رافزی
 • آقای سیدهادی شمس الدین
 • آقای امیرحسین مجاهد
 • آقای محمدمهران اسدی
 • آقای محمدحسین یگانه پرستان
 • آقای ارمیا عزتی
 • آقای محمدطاها یوسف نیا
 • آقای محمدعرفان جهانگیر
 • آقای امیرمهدی ترابی