مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال: رونق تولید

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم

شنبه

نرمش شعر قران واحد کار مهارت های اجتماعی رنگین کمان شاهنامه خوانی  
یکشنبه نمایش و قصه گویی رنگین کمان کاردستی نقاشی بازی و بحث و گفتگو  
دوشنبه زبان رنگین کمان فرآیند یادگیری واحد کار آزمایشگاه  
سه شنبه نرمش شعر قران واحد کار ورزش ورزش زبان  
چهارشنبه نرمش شعرقران انجام تکالیف انجام تکالیف زبان فیلم و انیمیشن  

 

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه نرمش شعر قران واحدکار رنگین کمان مهارتهای اجتماعی شاهنامه خوانی  
یکشنبه بازی و بحث و گفتگو رنگین کمان کاردستی واحد کار زبان  
دوشنبه نرمش شعرفران فرآیندیادگیری زبان ورزش ورزش  
سه شنبه نمایش خلاق و قصه گویی واحد کار رنگین کمان زبان  آزمایشگاه  
چهارشنبه نرمش شعر قران انجام تکالیف انجام تکالیف نقاشی فیلم و انیمیشن  

 

اندیشه1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان ریاضی املا فارسی هنر فارسی
یکشنبه ریاضی زبان رایانه -آزمایشگاه آزمایشگاه -رایانه فارسی قرآن
دوشنبه فارسی املا مهارتهای اجتماعی ریاضی فارسی علوم تجربی
سه شنبه فارسی فارسی ریاضی قران علوم تجربی هنر
چهارشنبه ریاضی زبان انجام تکالیف فارسی ورزش ورزش

 

اندیشه 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی زبان فارسی فارسی علوم هنر
یکشنبه فارسی املا زبان ریاضی ورزش ورزش
دوشنبه ریاضی فارسی هنر فارسی قران علوم تجربی
سه شنبه ریاضی مهارتهای اجتماعی رایانه -آزمایشگاه آزمایشگاه - رایانه املا فارسی
چهارشنبه ریاضی فارسی زبان انجام تکالیف فارسی قران

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی زبان املا ورزش ورزش
یکشنبه فارسی زیاضی قرآن هدیه های آسمان رایانه-آزمایشگاه آزمایشگاه-رایانه
دوشنبه ریاضی علوم املا زبان هنر فارسی
سه شنبه فارسی ریاضی مهارتهای اجتماعی علوم قران هدیه های آسمان
چهارشنبه هنر ریاضی فارسی املا زبان انجام تکالیف

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی املا هنر زبان فارسی علوم تجربی
یکشنبه رایانه-آزمایشگاه آزمایشگاه - رایانه مهارتهای اجتماعی ریاضی فارسی قران
دوشنبه فارسی ریاضی املا هدیه های آسمان زبان هنر
سه شنبه قران ریاضی علوم تجربی فارسی فارسی زبان
چهارشنبه ریاضی املا ورزش ورزش انجام تکالیف  هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه

رایانه- آزمایشگاه

آزمایشگاه - رایانه  ریاضی فارسی زبان اجتماعی
یکشنبه زبان ریاضی املا هنر هدیه های آسمان  قرآن
دوشنبه ریاضی علوم اجتماعی مهارتهای اجتماعی قرآن فارسی
سه شنبه ریاضی فارسی زبان علوم ورزش ورزش
چهارشنبه فارسی ریاضی املا هنر انجام تکالیف هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی هنر رایانه-آزمایشگاه آزمایشگاه-رایانه فارسی هدیه های آسمان
یکشنبه زبان ریاضی ورزش ورزش اجتماعی فارسی
دوشنبه زبان ریاضی فارسی املا علوم قران
سه شنبه ریاضی فارسی هنر مهارتهای اجتماعی هدیه های آسمان اجتماعی
چهارشنبه زبان ریاضی املا قرآن انجام تکالیف علوم

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان ریاضی فارسی قران علوم هدیه های آسمان
یکشنبه ریاضی املا هنر مهارت های اجتماعی اجتماعی نگارش
دوشنبه رایانه- آزمایشگاه آزمایشگاه- رایانه ریاضی زبان هدیه های آسمان علوم
سه شنبه ورزش ورزش ریاضی نگارش قران فارسی
چهارشنبه ریاضی املا زبان انجام تکالیف هنر اجتماعی

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه املا زبان ریاضی هنر قران هدیه های آسمان
یکشنبه فارسی  مهارتهای اجتماعی ریاضی علوم اجتماعی نگارش
دوشنبه ریاضی نگارش رایانه-آزمایشگاه آزمایشگاه-رایانه زبان اجتماعی
سه شنبه ریاضی قرآن املا زبان هنر فارسی
چهارشنبه ورزش ورزش انجام تکالیف ریاضی هدیه های آسمان علوم

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم ورزش ورزش زبان فارسی
یکشنبه ریاضی هنر زبان فارسی املا هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی علوم اجتماعی قرآن مهارتهای اجتماعی فارسی نوشتاری
سه شنبه رایانه-آزمایشگاه آزمایشگاه-رایانه ریاضی هنر املا اجتماعی
چهارشنبه قرآن زبان ریاضی فارسی نوشتاری انجام تکالیف هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی خوانداری ریاضی قرآن زبان هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی
یکشنبه علوم ریاضی املا زبان مهارتهای اجتماعی فارسی خوانداری
دوشنبه ریاضی ورزش ورزش هنر مطالعات جتماعی فارسی نوشتاری
سه شنبه قران زبان ریاضی علوم فارسی نوشتاری هذیه های آسمان
چهارشنبه رایانه -آزمایشگاه آزمایشگاه-رایانه هنر املا انجام تکالیف ریاضی

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ورزش ورزش نگارش ریاضی مهارتهای اجتماعی هدیه های آسمان
یکشنبه هنر زبان ریاضی فارسی مطالعات اجتماعی تفکرو پژوهش
دوشنبه املا قران زبان ریاضی علوم نگارش
سه شنبه ریاضی هنر مطالعات اجتماعی هدیه های آسمان زبان فارسی
چهارشنبه علوم قرآن ریاضی انجام تکالیف کاروفن آوری-آزمایشگاه آزمایشگاه- کاروفن آوری

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی قرآن زبان فارسی علوم تفکرو پژوهش
یکشنبه ورزش ورزش ریاضی هدیه های آسمان هنر نگارش
دوشنبه ریاضی زبان قران فارسی علوم اجتماعی
سه شنبه زبان ریاضی نگارش املا مهارتهای اجتماعی هدیه های آسمان
چهارشنبه ریاضی هنر کاروفن آوری- آزمایشگاه آزمایشگاه- کاروفن آوری اجتماعی انجام تکالیف

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اول انديشه 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
تکالیف صفحه های 97 و 98 کتاب نگارش  نوشته شود ازدرس های قرآن و میهن ما کتاب فارسی مطالعه شود

چهارشنبه 98/12/28

     
     
     
     
اول انديشه 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

کتاب نگارش فارسی ص 101 انجام شود

تکاپوی ریاضی ص 32 33 انجام شود

برای نشانه های زیر 4  کلمه بنویس ( خوا استثنا - ا استثنا - ج - ژ - ه )

دردفتر مشق نوشته شود

کتاب فارسی درس میهن ما ص 79

نشریه گل واژه نشانه (خوا) مطالعه شود

چهارشنبه 98/12/28

     
     
     
     

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام صفحه های 80 و 81 نگارش فارسی

ریاضی انجام صفحه های 14 و 15 و 16 تکاپو

روخوانی متن درس های کتاب فارسی

بخش یخش خوانی عبارت ها و سوره های قرآن تا پایان ص 62

چهارشنبه 98/12/28

     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام تمرین های ص 71 کتاب قرآن

انجام صفحه های 78 و 79 نگارش

فارسی درس 12

قرآن تا ص 71

علوم فصل 10

چهارشنبه 98/12/28

     
     
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
هدیه های آسمان فعالیت های درس پانزدهم روخوانی از درس 11 فارسی

چهارشنبه 98/12/28

     
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگارش تا صفحه 53 کامل شود

تکاپو ص 59 و 60

مرور ستون های ضرب

مطالعه هدیه ها

چهارشنبه 98/12/28

     
     
     
     

 

چهارم فرهنگ 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

آزمون آنلاین منت

ساعت  20 امشب

 

چهارشنبه 98/12/28

     
     
     
     
چهارم فرهنگ 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
ویژگی های نواحی آب و هوایی ایران رو بنویسید

روخوانی قرآن (با توجه به جدول پیشنهادی)

حفظ شعر ( شیرو موش )

چهارشنبه 98/12/28

 

     
     
     
     

 

پنجم ولايت 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

تکاپو صفحه های 61 - 62 - 63

ساختن یک متر مکعب با ابعاد دلخواه و محاسبه حجم آن

مطالعه دروس جدید

چهارشنبه 98/12/28

     
     
     
     
پنجم ولايت 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

صفحه 108 ریاضی درسی را کامل کنید

صفحات 54 و 55 تکاپوی ریاضی حل شود

ریاضی مساحت لوزی و ذوذنقه تمرین شود

چهارشنبه 98/12/28

     
     
     
     

 

ششم ايثار1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
ریاضی تمرین صفحه ی 106 و 107 در کتاب حل شود علوم مطالعه فصل 10

چهارشنبه 98/12/28

سال بسیارخوبی براتون آرزو دارم

     
     
     
     
ششم ايثار 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگارش ص 85

8 خط املا از درس 5 ئ 6

فارسی درس های 8 و 9

اجتماعی درس های 5 تا 8 مطالعه شود

چهارشنبه 98/12/28

     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • اطلاعیه مهم
 • جلسه اولیای محترم
 • اطلاعیه مهم
 • پویش نوگلان فاطمی
 • لیست ده رتبه برتر مسابقات احکام
 • مسابقه ی کتبی احکام
 • اسامی دانش آموزان شرکت کننده
 • مسابقه زبان

خبرهاي روز

 • ویژه مراسم 21 بهمن
 • امام آمد خوش آمد
 • آغاز برنامه های دهه مبارک فجر
 • آموزش احکام به سبک مزشد و بچه مرشد
 • نمایش و صبحگاه گروه زبان
 • معرفی چهره ها
 • گرامیداشت شهادت سردار قاسم سلیمانی
 • تقدیر از پرستاران

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد فروردین ماه ،تولدتان مبارک.

 • آقای سینا نوراللهی 93/1/9
 • آقای علی پاینده 93/1/24
 • آقای محمد طاها رمه چی
 • آقای مهام متین فر93/1/5
 • آقای آرش انصاری 92/1/1
 • آقای امیرمسعود انصاری 92/1/10
 • آقای سید امیرعلی حیدریه
 • آقای علیرضا کیال92/1/7
 • آقای محمدسجادافشان 92/1/8
 • آقای محمدطاهاکلهری92/1/14
 • آبتین مسجدی91/1/21
 • آقای امیرعلی سیاهلوئی
 • آقای سیدمحمدآبیار91/1/21
 • سیدمحمدمهدی فقیه موسوی
 • آقای کوروش توجه 91/1/15
 • آقای احسان رفعت پناه90/1/16
 • آقای امیرحسین برقی90/1/16
 • آقای امیرعلی واحدیان 90/1/25
 • آقای سید سعید هاشمی
 • آقای سیدمحمدصادق موسوی
 • آقای آرین حاج حسینی
 • آقای امیرپارسابیوک89/1/24
 • آقای امیرحسین میرمحمدی
 • آقای شایان نظزی89/1/13
 • آقای محمدرضا سلطانی
 • آقای محمدطاهارضوانی89/1/16
 • آقای محمدیاسین عباسی
 • آقای مهیارصفایی خوش
 • آقای امیرعلی سلمانی88/1/30
 • آقای رضاقاسمی88/1/11
 • آقای علی حیدری 88/1/8
 • آقای مهدی مرادی 88/1/20
 • آقای امیرعلی اکرمیه87/1/8
 • آقای سیدمحمدجوادیعقوبی
 • آقای محمدمهیارقمی87/1/11
 • آقای مهدی حامدی87/1/28