مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال:حمایت از کالای ایرانی

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            
  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه

ریاضی

فارسی کتاب کارفارسی علوم تجربی ورزش ورزش
یکشنبه فارسی ریاضی املا خوشنویسی کتاب کارفارسی زبان
دوشنبه ریاضی کتاب کارفارسی فارسی رایانه سبک زندگی قرآن
سه شنبه ریاضی املا نقاشی حفظ قرآن کتاب کارفارسی علوم تجربی
چهارشنبه زبان ریاضی فارسی تکنولوژی انجام تکالیف قرآن

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی کتاب کارفارسی سبک زندگی خوشنویسی علوم تجربی
یکشنبه ریاضی فارسی املا کتاب کارفارسی ورزش ورزش
دوشنبه ریاضی کتاب کارفارسی رایانه فارسی قرآن علوم تجربی
سه شنبه ریاضی کتاب کارفارسی حفظ قرآن نقاشی املا زبان
چهارشنبه فارسی زبان ریاضی انجام تکالیف تکنولوژی قرآن

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم خوشنویسی فارسی فارسی قران
یکشنبه زبان ریاضی املا سبک زندگی فارسی هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی حفظ قران فارسی تکنولوژی قران نقاشی
سه شنبه ریاضی فارسی املا هدیه های آسمان ورزش ورزش
چهارشنبه ریاضی فارسی علوم رایانه زبان انجام تکلیف

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی سبک زندگی خوشنویسی علوم قران
یکشنبه ریاضی زبان املا فارسی فارسی هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی نقاشی فارسی قرآن تکنولوژی حفظ قرآن
سه شنبه ریاضی رایانه املا فارسی زبان هدیه های آسمان
چهارشنبه ریاضی فارسی علوم انجام تکالیف ورزش ورزش

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی علوم مطالعات اجتماعی سبک زندگی خوشنویسی
یکشنبه ریاضی املا فارسی زبان حفظ قران هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی ورزش ورزش علوم فارسی قرآن
سه شنبه نقاشی ریاضی زبان مطالعات اجتماعی تکنولوژی هدیه های آسمان
چهارشنبه رایانه املا ریاضی فارسی انجام تکالیف قرآن

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی ورزش ورزش علوم هدیه های آسمان
یکشنبه خوشنویسی حفظ قران ریاضی املا فارسی قران
دوشنبه ریاضی زبان علوم سبک زندگی مطالعات اجتماعی هدیه های آسمان
سه شنبه ریاضی فارسی مطالعات اجتماعی تکنولوژی نقاشی قرآن
چهارشنبه ریاضی املا رایانه زبان انجام تکالیف فارسی

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی املا حفظ قران زبان فارسی قران
یکشنبه ریاضی خوشنویسی علوم نگارش سبک زندگی اجتماعی
دوشنبه زبان رایانه ریاضی قرآن هدیه های آسمان نگارش
سه شنبه ریاضی ریاضی اجتماعی فارسی املا نقاشی
چهارشنبه علوم تکنولوژی ورزش ورزش انجام تکالیف هدیه های آسمان

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی املا حفظ قران زبان قران
یکشنبه ورزش ورزش علوم فارسی اجتماعی هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی نگارش املا زبان خوشنویسی قران
سه شنبه ریاضی ریاضی سبک زندگی رایانه نگارش اجتماعی
چهارشنبه نقاشی ریاضی تکنولوژی علوم انجام تکالیف هدیه های آسمان

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان قران ریاضی علوم فارسی هدیه های آسمان
یکشنبه حفظ قران سبک زندگی ریاضی املا مطالعات اجتماعی خوشنویسی
دوشنبه ریاضی تکنولوژی فارسی مطالعات اجتماعی زبان نگارش
سه شنبه ریاضی قران ورزش ورزش علوم هدیه های آسمان
چهارشنبه ریاضی نقاشی انجام تکالیف املا رایانه نگارش

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه قرآن زبان ریاضی فارسی مطالعات اجتماعی هدیه های آسمان
یکشنبه ریاضی علوم حفظ قرآن املا خوشنویسی نگارش
دوشنبه ریاضی هدیه های آسمان تکنولوژی قرآن فارسی مطالعات اجتماعی
سه شنبه ریاضی زبان رایانه علوم سبک زندگی نگارش
چهارشنبه ورزش ورزش انجام تکالیف املا نقاشی ریاضی

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ورزش ورزش ریاضی مطالعات اجتماعی قرآن املا
یکشنبه ریاضی فارسی علوم تجربی تکنولوژی زبان حفظ قرآن
دوشنبه ریاضی تفکروپژوهش خوشنویسی نگارش قرآن هدیه های آسمان
سه شنبه زبان ریاضی املا سبک زندگی کارو فناوری مطالعات اجتماعی
چهارشنبه ریاضی علوم تجربی نقاشی اجرای نگاه هفته هدیه های آسمان فارسی

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی سبک زندگی مطالعات اجتماعی علوم تجربی نگارش قرآن
یکشنبه فارسی ریاضی زبان حفظ قرآن تکنولوژی هدیه های آسمان
دوشنبه قرآن املا ریاضی خوشنویسی کاروفناوری تفکرو پژوهش
سه شنبه ورزش ورزش علوم تجربی هدیه های آسمان فارسی ریاضی
چهارشنبه ریاضی مطالعات اجتماعی زبان نقاشی انجام تکالیف نگارش

 

اول انديشه 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

دیکته از نشانه های ( آ  ا ) - ب ) گفته  شود

تمرین های صفحات 32 - 33 تکاپوی ریاضی حل شود

 

ازروی درس باران کتاب فارسی مطالعه شود

یکشنبه 97/8/27

     
     
     
     
اول انديشه 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

تکرار و تمرین صداکشی کلماتی مثل آب  - بابا

 

کتاب فارسی  روانخوانی درس ( آ - ب ) کارشود

یکشنبه 97/8/27

از مجله رشد 1 داستان دوم نشانه ی ( ب ) را پیدا

کنند و دور آن خط بسته بکشند

     
     
     
     

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

جمله سازی با 10 کلمه که نشانه ی ( ص - ط ) دارند

ازدرس های کتاب فارسی

انجام صفحه ی 28 تکاپوی ریاضی

مطالعه و روخوانی فارسی علوم و قرآن

تمرین ریاضی

یکشنبه 97/8/27

     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انتخاب 7 کلمه ازدرس 5 که نشانه ی

( س ) ( ص ) دارند و ساخت جمله با آن ها

انجام صفحه های 31 - 32 تکاپو

فارسی درس 5

علوم تا ص 35

قرآن تا ص 22

یکشنبه 97/8/27

     
     
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
تکاپو ص 17 و 18

علوم ص 20 تا 26

روخوانی از متن درس چهارم فارسی

یکشنبه 97/8/27

     
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
15 کلمه از درس 4 انتخاب کن و جمله سازی کن مطالعه علوم ص 20 تا ص 26

یکشنبه 97/8/27

     
     
     
     

 

چهارم فرهنگ 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
تکاپو ص 16ذ - 17

قرآن ص 21

هدیه ها درس 5

یکشنبه 97/8/27

     
     
     
     
چهارم فرهنگ 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگارش ص 34

تکاپو ص 15 - 16

کتاب نگارش بازدید می شود

قرآن صفحه های 16 - 17

یکشنبه 97/8/27

     
     
     
     

 

پنجم ولايت 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

ورقه ی ریاضی را انجام دهید

حکایت زیرکی را به زبان امروزی  برگردانید

مطالعه برنامه فردا

ورقه هم خانواده ها 5 شماره بعدی

یکشنبه 97/8/27

اگر توانستید شعری کوتاه درباره نماز حفظ کنید

     
     
     
     
پنجم ولايت 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

معنی کلمات جدید درس 6 را از انتهای

کتاب پیدا کن و بنویس

اجتماعی تا آخر منابع آب ایران

ریاضی کسر

یکشنبه 97/8/27

     
     
     
     

 

ششم ايثار1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

جمله سازی با کلمات 6 گانه

درست نوشتن اشکالات املایی

 

داستان دوستان همدل فارسی

یکشنبه 97/8/27

     
     
     
     
ششم ايثار 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

املا خانگی از درس 5 ( یک صفحه )

ریاضی حل تمرین های نمونه دردفتر عمومی

حفظ کلمه های مهم درس 1 تا 5 با معنی

یکشنبه 97/8/27

تفکر و پژوهش فعالیت ص 9 کامل شود

تصحیح نگاه هفته ی 7

     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • اطلاعیه نمونه ها
 • قابل توجه اولیای محترم
 • اطلاعیه مهم - لباس ورزشی
 • جشن عاطفه ها
 • مراسم آغازین آموزش قرآن
 • ویژه مراسم هفته دفاع مقدس
 • جشن غنچه ها و شکوفه ها
 • جشن غنچه ها و شکوفه ها

خبرهاي روز

 • آغاز امامت حضرت مهدی (عج )
 • پذیرایی مراسم عزاداری
 • مراسم عزاداری به مناسبت اربعین
 • مراسم عزاداری به مناسبت اربعین
 • اردوی زورخانه شهید فهمیده
 • روز تربیت بدنی مسابقه دو
 • روز تربیت بدنی مسابقه دو
 • روز تربیت بدنی و نرمش صبحگاهی

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد آبان ماه ،تولدتان مبارک.

 • حسین علی ملائی 97/8/20
 • حسین معینی پور 98/8/2
 • فرزاد مطیع 97/8/13
 • محمد حق دوست 97/8/16
 • هادی واعظی 97/8/20
 • امیرعلی مرادی 97/8/21
 • پرهام گروسی 97/8/12
 • حسین محمدزاده 97/8/13
 • محمد جواد بیگدلی 97/8/20
 • محمد مهدی کرمی 97/8/1
 • مصطفی انصاری 97/8/7
 • امیرارسلان کریمی 97/8/2
 • امیرعلی توان 97/8/8
 • امیرعلی زینلی 97/8/25
 • طاها محرابی 97/8/1
 • علی حکمی 97/8/7
 • محمدحسن حسنخانی 97/8/21
 • محمدمهدی جانی پور 97/8/9
 • سید محمد مهدی مولانا 97/8/8
 • علی السنید 97/8/9
 • محمد متین عسگری 97/8/19
 • رضا کریمیان 97/8/12
 • سیعلیرضا موسوی 97/8/20
 • علیرضا هدایتی 97/8/26
 • محمدپوریا فتحی 97/8/7
 • محمد علی محرری 97/8/2
 • محمدمهدی خیری97/8/18
 • امیرعباس اسدی اربابی 97/8/30
 • علی اصغر خانی 97/8/12
 • علی زنجیرزن حسینی 97/8/3
 • علیرضا جعفری 97/8/17
 • امیرمحمد حق ویسی 97/8/25