مقطع متوسطه اول - مجتمع دکتر حسابي
 رسول اکرم (ص) : " طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است، خداوند جویندگان دانش را دوست دارد. "    امام علی (ع) : " علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. "     
شعار سال:حمایت از کالای ایرانی

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2
 • sl-1_960_3 کتابخانه
 • sl-1_960_4 استخر
 • sl-1_960_5 کارگاه
 • sl-1_960_6 نمازخانه
 • sl-1_960_7 ازمایشگاه
 • sl-1_960_8 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_9 اتاق گریم و آرشیولباس
 • sl-1_960_10
تازه ها

هفتم يکهفتم دوهشتم يکهشتم دونهم 1 نهم 2
هفتم يکهفتم دوهشتم يکهشتم دونهم 1 نهم 2

 

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

شنبه

ریاضی

هنر

ریاضی

زبان-پرورشی

 

 

یکشنبه

علوم

مطالعات

تفکر

مطالعات

 

 

دوشنبه

قرآن

ریاضی

عربی

پیام آسمان

 

 

سه شنبه

ورزش

علوم

فارسی

علوم

 

 

چهارشنبه

زبان

املا

عربی - انشا

فناوری

 

 

 

 

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

شنبه

هنر

ریاضی

فارسی

پرورشی - زبان

 

 

یکشنبه

مطالعات

علوم

مطالعات

تفکر

 

 

دوشنبه

ریاضی

قرآن

ریاضی

عربی

 

 

سه شنبه

علوم

ورزش

علوم

پیام آسمان

 

 

چهارشنبه

فناوری

زبان

انشا - عربی

املا

 

 

 

 

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

شنبه

فارسی

علوم

مطالعات

علوم

 

 

یکشنبه

هنر

ریاضی

ورزش

پیام آسمان

 

 

دوشنبه

عربی

زبان

تفکر

فناوری

 

 

سه شنبه

قرآن

علوم

مطالعات

زبان - پرورشی

 

 

چهارشنبه

ریاضی

ریاضی

املا

عربی - انشا

 

 

 

 

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

شنبه

علوم

مطالعات

علوم

فارسی

 

 

یکشنبه

ریاضی

هنر

ریاضی

ورزش

 

 

دوشنبه

زبان

عربی

فناوری

تفکر

 

 

سه شنبه

مطالعات

پیام آسمان

علوم

پرورشی - زبان

 

 

چهارشنبه

املا

قرآن

ریاضی

انشا - عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

شنبه

زبان

عربی - زبان

عربی

مطالعات

 

 

یکشنبه

ریاضی

علوم

ریاضی

هنر

 

 

دوشنبه

ورزش

دفاعی

علوم

قرآن

 

 

سه شنبه

علوم

ریاضی

پیام آسمان

مطالعات

 

 

چهارشنبه

فارسی

فناوری

املا

انشا - پرورشی

 

 

 

 

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

شنبه

مطالعات

زبان - عربی

زبان

عربی

 

 

یکشنبه

علوم

ریاضی

هنر

ریاضی

 

 

دوشنبه

دفاعی

ورزش

قرآن

علوم

 

 

سه شنبه

ریاضی

مطالعات

علوم

فارسی

 

 

چهارشنبه

پیام آسمان

املا

فناوری

پرورشی - انشا

 

 

 تابلو اعلانات

 • هفته دفاع مقدس - مهرماه 97
 • بازگشایی مدرسه - مهرماه 1397
 • جشن جوانه ها - شهریور 1397
 • بخشی از فعالیت های آموزشگاه در اسفند ماه 96
 • بخشی از فعالیت های آموزشگاه در بهمن ماه 96
 • بخشی از فعالیت های آموزشگاه در دیماه 96
 • برگزیدگان امتحانات نوبت اول - دی ماه 1396
 • رتبه های برتر امتحانات نوبت اول

خبرهاي روز

 • هفته دفاع مقدس - مهر ماه 97
 • بازگشایی مدرسه - مهرماه 1397
 • جشن جوانه ها - شهریور ماه 1397
 • جشن جوانه ها - شهریور 97
 • اردوی کاشان
 • بازارچه کارآفرینی جشنواره خوارزمی
 • رادیونمای حسابی - فروردین 97
 • اجرای نمایشنامه به مناسبت عید مبعث - فروردین 97

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

*** متولدین مهرماه تولدتان مبارک ***

 • محمدمتین باباپیر-پایه هفتم
 • رضا بهشتی - پایه هفتم
 • محمدمهدی شربتی - پایه هفتم
 • حسین فلاح - پایه هفتم
 • محمدشایان صفائی - پایه هفتم
 • ایمان رجبیان - پایه هشتم
 • امیرحسین باهر - پایه هشتم
 • سعید پورنقی - پایه نهم
 • سیدامین نقیبی-پایه نهم
 • اشکام کرمانی - پایه نهم