مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال: رونق تولید


دبیران و کادر آموزشی

 • آقای حسین خلیلیان

  مسئول مجتمع

   

 • آقای محمد علی مومن

  معاونت آموزشی

   

 • آقای عبدالغفاررحیمی

  معاونت آموزشی

   

 • آقای مهدی عسگری

  معاونت انضباطی

   

 • آقای مهدی گل زردی

  معاونت انظباطی

   

 • آقای محمد پیشوایی

  معاونت پرورشی

   

 • آقای ابوالقاسم عطائی

  معاونت پرورشی

   

   

 • خانم  فرجی

  معاونت اجرایی

   

   

 • آقای احمد ثنایی

  روابط عمومی

 • خانم مهین سادات موسوی

  مسئول دفترمعاونت آموزشی

   

 • آقای حیدری

  اطلاعات

   

 • خانم محبوبه شعبانی

  امورمالی

   

   

 • خانم  ملیحه نریمان زند

  حسابدار

   

 • خانم راضیه رمضانی

  اپراتور تایپ و طراحی

   

 • آقای باقری

  اپراتور شبکه

   

 • آقای جواد پاداش

   تاسیسات و سرویس

   

 • خانم سهیلا خسروی

  مربی پیش دبستانی گل های میخک 1

   

   

 • خانم اعظم سخا

  مربی پیش دبستان گل های میخک 2

   

   

 • خانم فاطمه محمدی

  آموزگار اول اندیشه 1

   

   

 • خانم زهرا محقق نجفی

  آموزگار اول اندیشه 2

   

 • آقای میثم مولوی

  آموزگار دوم دانش 1

   

   

 • خانم فرزانه سلیمانیان

  آموزگار دوم دانش 2

   

   

 • آقای سیدروح الله خادمی

  آموزگار سوم پژوهش 1

   

 • آقای علی سبز آبادی

  آموزگار سوم پژوهش 2

   

 • آقای مجتبی ناظمی

  آموزگار چهارم فرهنگ 1

   

 • آقای حسن کتابدار

  آموزگار چهارم فرهنگ 2

 • آقای محمد جواداصفهانی

  اموزگار پنجم ولایت 1

   

 • آقای حمیدرضا خشتکار

  آموزگار پنجم ولایت 2

   

   

   

 • آقای عین اله نجفی

  آموزگار ششم ایثار1

   

 • اقای سیدمجتبی منزوی

  آموزگار ششم ایثار 2

 • خانم  سیده زهرا ضیا فیروزآبادی

  همیار آمادگی

   

 • خانم آرزو رادنیا

  همیار پایه اول

   

 • خانم زینب مرادی

  همیار پایه دوم

   

 • خانم فهیمه احمدی

  همیار پایه سوم

   

 • آقای عباس سیف پور

  مشاور آموزشی

 • آقای سید مجتبی موسی کاظمی

  مشاور روانشناسی

 • خانم فاطمه سادات هاشمی شاهرودی

  مشاورروانشناسی دانش آموزان

 • حجه الاسلام احمد قادری

  امام جماعت

   

   

 • حجه الاسلام مستقیمی

  مربی قرآن

   

 • حجه الاسلام اصغرلو

  سبک زندگی

 • آقای احسان حلوایی زاده

  مربی هنر

   

 • آقای محمد مهدی محمدباقری پور

  مربی ورزش

 • آقای حسن مهربان

  مربی شنا

 • آقای علیرضا داود نیا

  مسئول استخر

 • خانم حمیده اسدی

  مربی زبان

 • خانم زهره فردی

  مربی زبان

 • خانم آرزو محمدی

  مربی زبان

 • خانم نعیمه روحی

  مربی رایانه

 • خانم نسرین آسایی

  مربی بهداشت

 • آقای حسین عاصم آبادی

  خدمات

 • آقای اصغر زواریان

  خدمات

 • آقای سید حسین حسینی

  خدمات

 • آقای محمد اسماعیلی زاده

  سرایدار