مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان واحد کار کاردستی بازی.بحث.گفتگو    
یکشنبه نرمش .شعرقران نمایش خلاق فرایند یادگیری

زبان

   
دوشنبه نرمش. شعر. قران واحد کار ورزش دست ورزی    
سه شنبه نرمش .شعر.قرآن آزمایشگاه واحد کار نقاشی    
چهارشنبه انجام تکالیف انجام تکالیف ورزش فیلم    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی نگارش فارسی زبان    
یکشنبه فارسی ریاضی املا زبان    
دوشنبه فارسی نگارش ریاضی  م علوم    
سه شنبه ریاضی املا قرآن فارسی    
چهارشنبه نگارش ورزش ریاضی علوم    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم

شنبه

ریاضی فارسی نگارش زبان    
یکشنبه ریاضی املا فارسی علوم    
دوشنبه نگارش
فارسی
ریاضی م ورزش    
سه شنبه نگارش ریاضی زبان قرآن    
چهارشنبه ریاضی فارسی املا علوم    
میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

دانش 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی خوشنویسی رایانه فارسی    
یکشنبه زبان ریاضی املا علوم    
دوشنبه فارسی هنر ریاضی هدیه های آسمان    
سه شنبه ورزش فارسی علوم مهارتهای زندگی    
چهارشنبه قرآن ریاضی املا فارسی    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی خوشنویسی رایانه    
یکشنبه ریاضی زبان املا علوم    
دوشنبه فارسی ریاضی هدیه های آسمان هنر    
سه شنبه علوم ورزش مهارتهای زندگی فارسی    
چهارشنبه ریاضی قرآن املا فارسی    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی رایانه ریاضی خوشنویسی    
یکشنبه ریاضی املا زبان علوم    
دوشنبه هنر فارسی ریاضی هدیه های آسمان    
سه شنبه قرآن مهارتهای زندگی فارسی علوم    
چهارشنبه ریاضی املا فارسی ورزش    

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ورزش زبان ریاضی    
یکشنبه ریاضی املا رایانه علوم    
دوشنبه فارسی مهارتهای زندگی ریاضی خوشنویسی    
سه شنبه هنر ریاضی علوم اجتماعی    
چهارشنبه فارسی املا قرآن هدیه های آسمان    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی زبان ورزش فارسی    
یکشنبه ریاضی رایانه املا علوم    
دوشنبه مهارتهای زندگی خوشنویسی فارسی اجتماعی    
سه شنبه ریاضی هنر فارسی هدیه های آسمان    
چهارشنبه ریاضی علوم املا قرآن    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی هدیه های آسمان

قرآن

   
یکشنبه رایانه ریاضی اجتماعی فارسی    
دوشنبه علوم املا خوشنویسی مهارتهای زندگی    
سه شنبه زبان ریاضی فارسی علوم    
چهارشنبه ورزش ریاضی املا هنر    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی املا قرآن ورزش    
یکشنبه ریاضی فارسی هدیه های آسمان رایانه    
دوشنبه خوشنویسی ریاضی علوم فارسی    
سه شنبه مهارتهای زندگی زبان اجتماعی علوم    
چهارشنبه ریاضی املا هنر فارسی    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم مهارت های زندگی    
یکشنبه خوشنویسی قرآن ریاضی املا    
دوشنبه ورزش رایانه ریاضی/فارسی اجتماعی    
سه شنبه علوم ریاضی زبان نگارش فارسی    
چهارشنبه ریاضی هنر هدیه های آسمان املا    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی قرآن مهارتهای زندگی ریاضی    
یکشنبه ریاضی خوشنویسی املا هدیه های آسمان    
دوشنبه رایانه ورزش ریاضی/فارسی علوم    
سه شنبه اجتماعی ریاضی علوم زبان    
چهارشنبه هنر ریاضی املا نگارش فارسی    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی مهارتهای زندگی اجتماعی فارسی    
یکشنبه ریاضی علوم خوشنویسی قرآن    
دوشنبه ریاضی فارسی زبان رایانه    
سه شنبه ریاضی املا هنر ورزش    
چهارشنبه ریاضی علوم هدیه های آسمان تفکر و پژوهش    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه مهارتهای زندگی علوم ریاضی فارسی    
یکشنبه هدیه های آسمان ریاضی قرآن خوشنویسی    
دوشنبه علوم ریاضی رایانه زبان    
سه شنبه فارسی ریاضی ورزش هنر    
چهارشنبه تفکر و پژوهش اجتماعی ریاضی املا    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اول انديشه 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگاه هفته شماره 17 انجام شود

6 جمله دیکته از (  ..... ) نوشته شود

صفحه 69 کتاب نگارش نوشته شود

از درس اردک فارسی مطالعه شود

چهارشنبه 00/11/6

     
     
     
     
اول انديشه 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

ص 67 - 68 تکاپو ریاضی انجام شود

ص 7 - 8 تکاپو فارسی انجام شود

6 خط دیکته ازروی درس ( او )

ارسال وویس متن رونخوانی  ( .. ) و درس اردک

چهارشنبه 00/11/6

ساخت چرخه  ی آب

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام نگاه هفته

7 خط املا از درس 4 تا 8

فارسی درس 4 تا 8

چهارشنبه 00/11/6

حفظ شعر ( مثل یک رنگین کمان )

     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام نگاه هفته شماره 17

از 152 تا 209 سه تا سه تا به حروف و رقم بنویس

فارسی درس 6 و 8

چهارشنبه 00/11/6

حفظ شعر زیبای  ( مثل یک رنگین کمان )

     
     
     
     
دوم دانش 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
برگه نگاه هفته

 درس 8 و حکایت آن

مجلات رشد (2) داستان اول

چهارشنبه 00/11/6

کشیدن نقاشی 2گل و جملات راجع به پدر و مادر(2 جمله )

     
     
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام برگه ی نگاه هفته در منزل

5 خط تمرین دیکته

مطالعه مفاهیم تدریس شده در طول هفته

چهارشنبه 00/11/6

تمرین ضرب با وسایل دست ورزی

     
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگاه هفته در منزل انجام شود

 

مرور ستون های ضرب

چهارشنبه 00/11/6

جمع آوری اطلاعات ص 50 علوم

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

چهارم فرهنگ 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگاه هفته شماره 17

تمرین ص 81 ریاضی در کتاب

علوم  آهن رباها

چهارشنبه 00/11/6

     
     
     
     
چهارم فرهنگ 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگاه هفته شماره 17

املا از درس 11

فارسی درس 11

چهارشنبه 00/11/6

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

پنجم ولايت 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
نگاه هفته

درس 7 و 8 هدیه ها

درس 6 و 7 علوم

چهارشنبه 00/11/6

     
     
     
     
پنجم ولايت 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگاه هفته

امضاء پیوند

فصل 4 ریاضی

چهارشنبه 00/11/6

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

ششم ايثار1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
نگاه هفته ریاضی - فارسی - اجتماعی

چهارشنبه 00/11/6

     
     
     
     
ششم ايثار 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگاه هفته (17) کامل شود

بررسی و تصحیح نگاه هفته ها

فارسی حفظ شعر باران

چهارشنبه 00/11/6

دفتر علوم کامل شود

اجتماعی شروع  کار برگه (12) ازروز شنبه

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • مراسم گرامیداشت شهادت سردار سلیمانی
 • اطلاعیه بازگشایی آذر ماه مدرسه
 • مسابقه روز کتاب و کتابخوانی
 • مسابقه روز کتاب و کتابخوانی
 • اطلاعیه مهم فرم لباس دانش آموزان
 • عید فطر مبارک
 • تراکت پیش ثبت نام
 • اطلاعیه ثبت نام

خبرهاي روز

 • جشن میلاد حضرت فاطمه س و رادیو مدرسه
 • مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
 • اردوی حدیث غربت
 • مراسم گرامیداشت شهادت سردار سلیمانی
 • ویژه برنامه نوگلان فاطمی
 • جشن شب یلدا
 • مراسم یادواره شهدا
 • مسابقات حضوری قران

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد بهمن ماه ، تولدتان مبارک.

 • آقای امیرعباس دخانچی
 • آقای علیرضا سلیمانی اصل
 • آقای مهرسام فرجی
 • آقای محمدتقی سراجیان
 • آقای سیدجعفر مرعشی
 • آقای محمد مهدی عبدمجیری
 • آقای امیرعلی صالحی
 • آقای بهراد کاکاوند
 • آقای پندار رزاقی
 • آقای علی ارسلان باختر
 • آقای محمدنیکان میرزاپور
 • آقای امیرحسین صفری
 • آقای اشکان کریمی
 • آقای امیررضا گلکار
 • آقای امیرعلی محمدی
 • آقای امیرکیان عارف زاده
 • آقای سیدامیرعلی صالحی
 • آقای سیدمحمدعلی طباطبائی
 • آقای عرفان خلیلی کیال
 • آقای علی نادرپور
 • آقای متین حسینی
 • آقای محمدپارسا آرزومند
 • آقای محمدطاها مغانلو
 • آقای محمدکیان خلیقی
 • آقای مهیار حمزه ای
 • آقای امیرعلی شیرزادیان
 • آقای سیدمیثم امامیان
 • آقای محمد رادین سخائی
 • آقای محمدحسن تبریزیان
 • آقای اهورا رافزی
 • سیدمحمدهادی شمس الدین
 • آقای ارمیا عزتی
 • آقای امیرحسین مجاهد
 • آقای امیرمهدی ترابی
 • آقای محمدمهران اسدی
 • آقای محمدطاها یوسف نیا
 • آقای محمدعرفان جانگیر
 • آقای ایلیا مهدی
 • آقای سیدامیرطاها خلیلی نیا
 • آقای طاها صادقی خواه
 • آقای محمدحسین رکاب ساز
 • آقای محمدمبین مهدوی
 • آقای محمد هانی صادقی