مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال:حمایت از کالای ایرانی

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 زمین چمن
 • sl-1_960_5 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_6 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_7 نمازخانه
 • sl-1_960_8 کلاس رایانه
 • sl-1_960_9 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_10 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_11 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_12 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_13 اتاق مشاوره
 • sl-1_960_14 ;کلاس پیش دبستانی
تازه ها


مسابقه شماره 1زبان

 

 

 

مسابقه شماره 2زبان

 

 

 

 

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان با همیار انس با قران تکنولوژی واحدکار قصه گویی  
یکشنبه نرمش-شعر-قران انس با قران زبان نقاشی بازی  
دوشنبه نرمش-شعر-قران-حدیث انس با قران واحدکار ورزش ورزش  
سه شنبه نرنش-شعر-قران-نماز انس با قران واحدکار کاردستی زبان  
چهارشنبه نرمش-شعر-قرآن انس با قران انجام تکالیف انجام تکالیف فیلم  

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه حفظ قران ریاضی مهارت های نوشتن خوشنویسی تکنولوژی فارسی
یکشنبه مهارت های نوشتن ریاضی املا فارسی علوم زبان
دوشنبه ریاضی رایانه فارسی سبک زندگی مهارت های نوشتن قرآن
سه شنبه ریاضی املا ورزش ورزش فارسی علوم
چهارشنبه زبان نقاشی ریاضی انجام تکالیف مهارت های نوشتن قران

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی مهارت های نوشتن تکنولوژی خوشنویسی حفظ قران
یکشنبه ریاضی فارسی ورزش ورزش مهارت های نوشتن علوم
دوشنبه ریاضی سبک زندگی رایانه فارسی املا قران
سه شنبه ریاضی فارسی املا مهارت های نوشتن نقاشی زبان
چهارشنبه ریاضی زبان علوم فارسی انجام تکالیف قران

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی زبان سبک زندگی علوم فارسی خوانداری هدیه های اسمان
یکشنبه حفظ قران خوشنویسی ریاضی املا تعلیمات اجتماعی فارسی نوشتاری
دوشنبه ریاضی فارسی خوانداری زبان تکنولوژی هدیه های اسمان قران
سه شنبه رایانه ریاضی امات فارسی خوانداری تعلیمات اجتماعی نقاشی
چهارشنبه ریاضی علوم ورزش ورزش انجام تکالیف قران

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم ورزش ورزش فارسی هدیه ها
یکشنبه خوشنویسی زبان ریاضی املا فارسی قران
دوشنبه ریاضی فارسی سبک زندگی حفظ قران هدیه های اسمان انجام تکالیف
سه شنبه ریاضی املا رایانه زبان فارسی تکنولوژی
چهارشنبه ریاضی فارسی علوم قران نقاشی انجام تکالیف

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی زبان سبک زندگی علوم فارسی خوانداری هدیه های اسمان
یکشنبه حفظ قران خوشنویسی ریاضی املا تعلیمات اجتماعی فارسی نوشتاری
دوشنبه ریاضی فارسی خوانداری زبان تکنولوژی هدیه های اسمان قران
سه شنبه رایانه ریاضی املا  فارسی خوانداری تعلیمات اجتماعی نقاشی
چهارشنبه ریاضی علوم تجربی ورزش ورزش انجام تکالیف قران

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی سبک زندگی زبان فارسی خوانداری تعلیمات اجتماعی هدیه های اسمان
یکشنبه ریاضی حفظ قران علوم املا خوشنویسی فارسی نوشتاری
دوشنبه ریاضی زبان فارسی خوانداری تعلیمات اجتماعی تکنولوژی قران
سه شنبه نقاشی ریاضی فارسی خوانداری قران رایانه هدیه های اسمان
چهارشنبه ریاضی املا علوم انجام تکالیف ورزش ورزش

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی قران املا سبک زندگی رایانه علوم
یکشنبه ریاضی فارسی خوشنویسی تکنولوژی قران هدیه های اسمان
دوشنبه زبان حفظ قران املا ریاضی فارسی اجتماعی
سه شنبه ریاضی علوم فارسی نقاشی ورزش ورزش
چهارشنبه ریاضی اجتماعی انجام تکایف زبان هدیه های اسمان فارسی

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی املا قران ورزش ورزش
یکشنبه ریاضی علوم سبک زندگی خوشنویسی تکنولوژی هدیه های اسمان
دوشنبه جفظ قران ریاضی املا  زبان فارسی نوشتاری اجتماعی
سه شنبه ریاضی رایانه قران فارسی نوشتاری علوم فارسی خوانداری
چهارشنبه ریاضی اجتماعی انجام تکالیف هدیه های اسمان زبان نقاشی

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم تجربی قران زبان املای فارسی فارسی
یکشنبه ورزش ورزش ریاضی فارسی سبک زندگی حفظ قران
دوشنبه ریاضی مطالعات اجتماعی خوشنویسی هدیه های اسمان زبان قران
سه شنبه علوم املای فارسی نقاشی رایانه ریاضی نگارش فارسی
چهارشنبه ریاضی مطالعات اجتماعی تکنولوژی اجرای روز هفتم نگارش فارسی هدیه های اسمان

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه علوم ریاضی رایانه قران زبان فارسی
یکشنبه مطالعات ریاضی املا هدیه های اسمان حفظ قران سبک زندگی
دوشنبه علوم ریاضی فارسی خوشنویسی قران نگارش فارسی
سه شنبه ورزش ورزش ریاضی مطالعات اجتماعی نگارش فارسی هدیه های اسمان
چهارشنبه نقاشی ریاضی زبان تکنولوژی املا انجام تکالیف

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی قران خوشنویسی علوم فارسی تفکرو پژوهش
یکشنبه ریاضی املا حفظ قران زبان رایانه هدیه های اسمان
دوشنبه ریاضی نقاشی مطالعات اجتماعی علوم سبک زندگی نگارش
سه شنبه زبان ریاضی فارسی تکنولوژی هدیه های اسمان قران
چهارشنبه ورزش ورزش ریاضی مطالعات اجتماعی نگارش فارسی انجام تکالیف

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی هدیه ها اسمان علوم فارسی قرآن سبک زندگی
یکشنبه مطالعات اجتماعی ریاضی حفظ قرآن زبان نگارش نگارش
دوشنبه ورزش ورزش ریاضی املا خوشنویسی هدیه های اسمان
سه شنبه ریاضی زبان تکنولوژی تفکر وپژوهش قران فارسی
چهارشنبه علوم مطالعات اجتماعی ریاضی نقاشی نگارش انجام تکالیف

 

اول انديشه 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
سرمشق ( ط ) دردفتر مشق نوشته شود

ازروی درس خاطرات انقلاب فارسی

مطالعه شود

چهارشنبه 97/1/29

     
     
     
     
اول انديشه 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

با توجه به دفتر املا کلاس که داده شده

( با هر غلط  جمله بسازند و سپس امضاشود

کتاب فارسی بخوانیم درس ( ط ) مطالعه شود

چهارشنبه 97/1/29

املا ازدرس (ط ) نوشته شود    
     
     
     

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

روز هفتم درکلاس انجام شد

یک صفحه  دیکته از کتاب فارسی

( درس های 14 و 15 و 16 )

انجام تمرین های صفحه 46 و 47 تکاپو

مطالعه و روخوانی فارسی علوم و قرآن

تمرین ریاضی

چهارشنبه 97/1/29

     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

روز هفتم درکلاس انجام شد

8 خط املا از درس 17 فارسی

انجام صفحه های 40 و 41 تکاپو

مطالعه فارسی - علوم - هدیه های آسمان

چهارشنبه 97/1/29

انجام معمای صفحه 126 ریاضی

     
     
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

طرح دو مسئله روی ورقه های سوال که دراختیاردارید

کلمات ستاره داردرس 14 را در دفتر املای منزل

همراه معنی آن ها بنویسند

آمادگی برای جدول ضرب و تقسیم

هدیه های آسمان ص 78 تا 95

چهارشنبه 97/1/29

کتاب ریاضی کاردستی بساز ص 120

یک دایره به شعاع  8 سانتی متر روی

مقوا بکشند و دور آن را ببرند

وبه کلاس بیاورند .

     
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

روز هفتم ( شنبه آزمون ) درکلاس انجام شد

تکلیف ویژه ازدرس 14 فارسی

( ط - س - ش - ت )

تمرین و مرور ریاضی ص 98 تا ص 119

چهارشنبه 97/1/29

با خانواده ص 89  هدیه ها دربرگه

     
     
     
     

 

چهارم فرهنگ 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
  آزمون املا از تمام درس های فارسی  
   

چهارشنبه  97-1-29

     
     
     
چهارم فرهنگ 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

روز هفتم انجام درکلاس

7 سطر املا به دلخواه

فارسی خوانده شود

ریاضی تمرین

چهارشنبه 97/1/29

     
     
     
     

 

پنجم ولايت 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
تمرین ریاضی ازدوکتاب ( دردفتر عمومی )

مطالعه و تمرین ریاضی

کشت گیاه

واژه نامه فارسی

چهارشنبه 97/1/29

     
     
     
     
پنجم ولايت 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

روز هفتم انجام شد

تکاپوی ریاضی 64 - 65 - 66

مطالعه برای آزمون ریاضی

روز شنبه

چهارشنبه 97/1/29

     
     
     
     

 

ششم ايثار1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
 

علوم دو درس آخر

فارسی 4 درس آخر

چهارشنبه 97/1/29

کامل کردن تفکروپژو هش

     
     
     
     
ششم ايثار 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
 

هدیه های آسمان درس 14 و 15

علوم درس 13

فارسی قرائت درس 17 و حفظ معنی کلمات

درس ( 14 و 15 و 16 )

چهارشنبه 97/1/29

فارسی نوشتن کلمه های درس های 14 و 15 و 16

با معنی آن ها از آخر کتاب

     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • مسابقه دو همگانی در هفته تربیت بدنی
 • برگزاری زیارت عاشورا هر هفته
 • برگزاری جلسه قران همکاران هر هفته
 • عزاداری در محرم

خبرهاي روز

 • جلسه شورای همکاران
 • برنامه رادیو مدرسه
 • مراسم هفته بهداشت
 • برنامه های نماز جماعت ( نمایش شیطان )
 • اطلاعیه شماره 2
 • اطلاعیه شماره1
 • طرح وارنیش فلوراید
 • مراسم جشن عید مبعث

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولدافروردین ،تولدتون مبارک.

 • ماهان تلخابی
 • امیرحسین ونارچی
 • شهبد شاکری نژاد
 • محمد مهدی ادابی
 • محمد معین جعفری
 • شاهین یگانه بهمن
 • پارسا سلیمی
 • سید سپهر سید میری
 • امیر حسین زارع
 • علی رضا حیرت
 • معراج خلیلی
 • محمد عرفان زنگارکی
 • سید محمد روحانی
 • حسین کرمانی
 • ارمین اله یاری
 • علیرضا اکبری
 • سید مصطفی شریف زاده
 • محمد حسن زاده
 • محمد سینا اسناعیلی
 • ایلیا محمدی
 • علی شریف
 • سید امیر رضا میرمحمد
 • کیان نظری
 • سید امیر حسین ساجدی
 • محسن حکیمی
 • محمد حسن قنبری