مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال: مهار تورم و رشد تولید

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه نرمش -شعر -قرآن واحد کار زبان - تکنولوژی زبان - تکنولوژی قصه گویی  
یکشنبه نرمش - سرود ملی - پیام قرانی فرایند یادگیری نقاشی زبان دست ورزی  
دوشنبه نمایش خلاق و قصه گویی واحدکار ورزش ورزش بازی  
سه شنبه نرمش- قرآن - قصه گویی واحد کار کاردستی فرایند یادگیری نقاشی  
چهارشنبه نرمش - سرود ملی -نماز نگاه هفته زبان نگاه هفته فیلم  

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه تکنولوژی - رایانه تکنولوژی - رایانه املا ریاضی نگارش فارسی فارسی
یکشنبه فارسی نگارش فارسی زبان (مکالمه) ریاضی ورزش ورزش
دوشنبه نگارش فارسی ریاضی زبان املا علوم قرآن
سه شنبه نگارش فارسی خوشنویسی نقاشی املا ریاضی فارسی
چهارشنبه زبان قرآن ریاضی نگاه هفته فارسی علوم

 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی زبان(مکالمه) ریاضی نگارش فارسی تکنولوژی-رایانه تکنولوژی - رایانه
یکشنبه ریاضی فارسی قرآن املا نگارش فارسی علوم
دوشنبه فارسی املا ریاضی زبان ورزش ورزش
سه شنبه ریاضی نقاشی خوشنویسی فارسی نگارش فارسی علوم
چهارشنبه قران زبان املا ریاضی فارسی نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه خوشنویسی قرآن ریاضی املا ورزش ورزش
یکشنبه ریاضی زبان(مکالمه) ریاضی فارسی تکنولوژی - رایانه تکنولوژی - رایانه
دوشنبه ریاضی قرآن فارسی علوم زبان هدیه های آسمان
سه شنبه ریاضی فارسی املا نقاشی فارسی علوم
چهارشنبه فارسی ریاضی املا زبان نگاه هفته هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه قرآن خوشنویسی ریاضی املا فارسی علوم
یکشنبه فارسی ریاضی ورزش ورزش زبان هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی زبان ( مکالمه) تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه املا فارسی
سه شنبه ریاضی قرآن ریاضی فارسی نقاشی علوم
چهارشنبه فارسی ریاضی املا نگاه هفته زبان هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی اجتماعی املا قرآن زبان
یکشنبه ریاضی زبان (مکالمه) فارسی اجتماعی علوم هدیه های آسمان
دوشنبه فارسی ریاضی املا نقاشی قرآن زبان
سه شنبه ریاضی فارسی علوم هدیه های آسمان ورزش ورزش
چهارشنبه فارسی ریاضی نگاه هفته خوشنویسی تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی اجتماعی املا زبان قرآن
یکشنبه فارسی ریاضی زبان (مکالمه) علوم هدیه های آسمان فارسی
دوشنبه ریاضی فارسی املا قرآن نقاشی اجتماعی
سه شنبه ریاضی علوم ورزش ورزش تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه
چهارشنبه ریاضی فارسی هدیه های آسمان نگاه هفته خوشنویسی زبان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه املا ریاضی زبان ( مکالمه) قرآن خوشنویسی فارسی
یکشنبه زبان علوم ریاضی فارسی اجتماعی هدیه های آسمان
دوشنبه تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-یارانه ریاضی هدیه های آسمان فارسی اجتماعی
سه شنبه املا ریاضی زبان قرآن فارسی علوم
چهارشنبه ورزش ورزش نقاشی ریاضی نگاه هفته فارسی

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی املا خوشنویسی زبان(مکالمه) ریاضی هدیه های آسمان
یکشنبه علوم زبان تکنولوژی-رایانه تکنولوژی- رایانه ریاضی اجتماعی
دوشنبه ورزش ورزش قرآن  هدیه های آسمان ریاضی فارسی
سه شنبه املا ریاضی قرآن زبان فارسی فارسی
چهارشنبه ریاضی نقاشی علوم اجتماعی نگاه هفته فارسی

چهارم فرهنگ3 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی املا علوم زبان(مکالمه) هدیه های آسمان
یکشنبه تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه زبان ریاضی فارسی اجتماعی
دوشنبه قرآن ریاضی فارسی احتماعی علوم هدیه های آسمان
سه شنبه ریاضی املا فارسی خوشنویسی زبان قرآن
چهارشنبه نقاشی ریاضی ورزش ورزش نگاه هفته فارسی

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی زبان قرآن علوم فارسی املا
یکشنبه ورزش ورزش ریاضی زبان( مکالمه) هدیه های آسمان فارسی
دوشنبه املا نقاشی ریاضی اجتماعی علوم فارسی
سه شنبه زبان ریاضی فارسی اجتماعی قرآن هدیه های آسمان
چهارشنبه ریاضی خوشنویسی تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه فارسی نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان ریاضی ورزش ورزش فارسی علوم
یکشنبه فارسی قرآن ریاضی املا زبان(مکالمه) هدیه های آسمان
دوشنبه علوم ریاضی نقاشی فارسی هدیه های آسمان اجتماعی
سه شنبه قرآن زبان ریاضی املا اجتماعی فارسی
چهارشنبه تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه خوشنویسی ریاضی فارسی نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ,ورزش ورزش ریاضی زبان فارسی اجتماعی
یکشنبه ریاضی فارسی املا زبان(مکالمه) قرآن هدیه های آسمان
دوشنبه زبان ریاضی ریاضی اجتماعی علوم تفکروپژوهش
سه شنبه تکنولوژی- رایانه تکنولوژی-رایانه هدیه های آسمان املا خوشنویسی فارسی
چهارشنبه فارسی ریاضی علوم قرآن نقاشی نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه علوم فارسی زبان خوشنویسی ریاضی هدیه های آسمان
یکشنبه ریاضی اجتماعی املا قرآن زبان(مکالمه) فارسی
دوشنبه فارسی زبان تفکروپژوهش ریاضی اجتماعی علوم
سه شنبه ورزش ورزش تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه ریاضی فارسی
چهارشنبه هدیه های آسمان املا قرآن نقاشی ریاضی نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اول انديشه 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

املا 5 خط  از نشانه ی او- و 

 

روخوانی از درس 4 ( توت )

دوشنبه  02/09/13

     
     
     
     
اول انديشه 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

تمرینات دفتر مشق کامل شود

تکاپو ریاضی ص 45 - 50 کامل شود

8 خط دیکته ازروی نشانه ی  ( سـ - س ) ( تـ -ت )

روان خوانی نشانه ی ( ت - م )

دوشنبه 02/09/13

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

رونویسی از 7 خط دوم درس 5 فارسی

انجام ص 42 کتاب ریاضی

 

آمادگی املا از درس 5

روخوانی درس 5

دوشنبه 02/09/13

     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام ص 43 - 44 تکاپو

یک ضرب المثل بنویس و

داستان آن را در چند خط توضیح بده .

فارسی درس 3 - 5

علوم تا ص 40

قرآن

دوشنبه 02/09/13

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

یک صفحه دیکته از درس 6 فارسی

کامل کردن فعالیت  های هدیه ها تا آخر درس 6

مطالعه ی هدیه ها و علوم

تمرین ریاضی

دوشنبه 02/09/13

     
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

تکاپو ص 45

کلمات مهم درس 6 یک مرتبه

ریاضی

علوم

دوشنبه 02/09/13

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

چهارم فرهنگ 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

طرح 8 سوال از 8 درس اجتماعی

برای ارزشیابی

انجام تمرین های ریاضی در دفتر

1 تا 8 اجتماعی

دوشنبه 02/09/13

     
     
     
     
چهارم فرهنگ 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام تمرین های خوب دردفتر ریاضی

طرح 8 سوال از 8 درس اجتماعی برای آزمون

تمرین و مطالعه درس 6 برای املا

دوشنبه 02/09/13

     
     
     
     
چهارم فرهنگ 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

15 کلمه مهم انتخاب کن و جمله سازی کن

از هر درس اجتماعی سوال طرح کن

مطالعه اجتماعی

علوم

دوشنبه 02/09/13

     
     
     
     

 

پنجم ولايت 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
تکمیل ریاضی تا پایان ص 55 اجتماعی درس اول تا پایان 7

دوشنبه 02/09/13

     
     
     
     
پنجم ولايت 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

صفحات 54 - 55 ریاضی را حل کنید

رنگین کمان جمعه را نقاشی و اعمال روز جمعه را درون آن بنویسید

اجتماعی تا درس 7

دوشنبه 02/09/13

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

ششم ايثار1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

پاسخ به سوالات علوم

ریاضی ص 51

اجتماعی - سوالات درس 9

دوشنبه 02/09/13

     
     
     
     
ششم ايثار 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

ریاضیص 46 - 47 حل شود

نگاه هفته ی 9 کامل شود

فارسی

دوشنبه 02/09/13

فارسی مطالعه ی فعال ( ای وطن )

دفتر آزمایش علوم کامل شود

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • اولین جلسه عمومی والدین
 • جشن عاطفه ها
 • اطلاعیه مهم
 • اطلاعیه
 • اسامی پذیرفته شدگان پایه اول
 • اسامی پذیرفته شدگان پیش دبستانی
 • اطلاعیه ثبت نام سال تحصیلی 1403-1402
 • اطلاعیه جشن تولد همگانی

خبرهاي روز

 • بازدید ازسوگواره حدیث غربت
 • میلاد حضرت زینب (سلام الله علیها)
 • کتاب و کتابخوانی
 • بازدیدعلمی از کارخانه سنگبری
 • معرفی چهره های برتر
 • هفته تربیت بدنی
 • جشن آغاز آموزش قرآن کریم
 • جشن سالروز ورود حضرت معصومه (س ) به قم

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد آذر ماه ، تولدتان مبارک.

 • آقای آرسام ارجمند آرا
 • آقای مهرداد غفاری
 • آقای رادوین قدسی
 • آقای سامیارحاجی باقر
 • آقای امیرعباس امیدی
 • آقای امیرعلی ایلکی
 • آقای حمیدرضا سبز
 • آقای سیدپارسا صدیق
 • آقای سیدرضا ذاکرزاده
 • آقای علیرضا صحت
 • آقای محمدامین ایمانی
 • آقای محمدطاها آقاجانی
 • آقای محمدحسین کیوانفر
 • آقای سیدمعراج بنی فاطمی
 • آقای مازیار زرگری
 • آقای محمدطاها حسین خانی
 • آقای امیرپرهام پوردکان
 • آقای امیرعلی معماریان
 • آقای امیرمهدی مظفری
 • آقای آرمین میناب
 • آقای حمیدرضا جعفراسماعیلی
 • آقای روزبه طاهری مطلق
 • آقای علی رضا ابراهیمی
 • آقای محمد کلشن
 • آقای امیرحسین رابط
 • آقای امیرحسین صالحی
 • آقای آریا سلیمی
 • آقای حسن موسوی امجد
 • آقای حسین موسوی امجد
 • آقای سید ایلیا دربانی
 • آقای سیدمحمدهادی مصطفوی
 • آقای شایان حاجی پور
 • آقای محمد امین سالم
 • آقای محمدمحسن سعدی
 • آقای محمدطاها گنجه فرد
 • آقای امیرعلی رجبی
 • آقای سپهر علی خانی
 • آقای شایان پور احمدی
 • آقای کوروش جعفرآبادی
 • آقای علی ناظر پناهی