مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال: سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان واحد کار کاردستی بازی.بحث.گفتگو    
یکشنبه نرمش .شعرقران نمایش خلاق فرایند یادگیری

زبان

   
دوشنبه نرمش. شعر. قران واحد کار ورزش دست ورزی    
سه شنبه نرمش .شعر.قرآن آزمایشگاه واحد کار نقاشی    
چهارشنبه انجام تکالیف انجام تکالیف ورزش فیلم    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی نگارش فارسی زبان    
یکشنبه فارسی ریاضی املا زبان    
دوشنبه فارسی نگارش ریاضی  م علوم    
سه شنبه ریاضی املا قرآن فارسی    
چهارشنبه نگارش ورزش ریاضی علوم    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم

شنبه

ریاضی فارسی نگارش زبان    
یکشنبه ریاضی املا فارسی علوم    
دوشنبه نگارش
فارسی
ریاضی م ورزش    
سه شنبه نگارش ریاضی زبان قرآن    
چهارشنبه ریاضی فارسی املا علوم    
میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

دانش 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی خوشنویسی رایانه فارسی    
یکشنبه زبان ریاضی املا علوم    
دوشنبه فارسی هنر ریاضی هدیه های آسمان    
سه شنبه ورزش فارسی علوم مهارتهای زندگی    
چهارشنبه قرآن ریاضی املا فارسی    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی خوشنویسی رایانه    
یکشنبه ریاضی زبان املا علوم    
دوشنبه فارسی ریاضی هدیه های آسمان هنر    
سه شنبه علوم ورزش مهارتهای زندگی فارسی    
چهارشنبه ریاضی قرآن املا فارسی    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی رایانه ریاضی خوشنویسی    
یکشنبه ریاضی املا زبان علوم    
دوشنبه هنر فارسی ریاضی هدیه های آسمان    
سه شنبه قرآن مهارتهای زندگی فارسی علوم    
چهارشنبه ریاضی املا فارسی ورزش    

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ورزش زبان ریاضی    
یکشنبه ریاضی املا رایانه علوم    
دوشنبه فارسی مهارتهای زندگی ریاضی خوشنویسی    
سه شنبه هنر ریاضی علوم اجتماعی    
چهارشنبه فارسی املا قرآن هدیه های آسمان    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی زبان ورزش فارسی    
یکشنبه ریاضی رایانه املا علوم    
دوشنبه مهارتهای زندگی خوشنویسی فارسی اجتماعی    
سه شنبه ریاضی هنر فارسی هدیه های آسمان    
چهارشنبه ریاضی علوم املا قرآن    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی هدیه های آسمان

قرآن

   
یکشنبه رایانه ریاضی اجتماعی فارسی    
دوشنبه علوم املا خوشنویسی مهارتهای زندگی    
سه شنبه زبان ریاضی فارسی علوم    
چهارشنبه ورزش ریاضی املا هنر    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی املا قرآن ورزش    
یکشنبه ریاضی فارسی هدیه های آسمان رایانه    
دوشنبه خوشنویسی ریاضی علوم فارسی    
سه شنبه مهارتهای زندگی زبان اجتماعی علوم    
چهارشنبه ریاضی املا هنر فارسی    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم مهارت های زندگی    
یکشنبه خوشنویسی قرآن ریاضی املا    
دوشنبه ورزش رایانه ریاضی/فارسی اجتماعی    
سه شنبه علوم ریاضی زبان نگارش فارسی    
چهارشنبه ریاضی هنر هدیه های آسمان املا    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی قرآن مهارتهای زندگی ریاضی    
یکشنبه ریاضی خوشنویسی املا هدیه های آسمان    
دوشنبه رایانه ورزش ریاضی/فارسی علوم    
سه شنبه اجتماعی ریاضی علوم زبان    
چهارشنبه هنر ریاضی املا نگارش فارسی    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی مهارتهای زندگی اجتماعی فارسی    
یکشنبه ریاضی علوم خوشنویسی قرآن    
دوشنبه ریاضی فارسی زبان رایانه    
سه شنبه ریاضی املا هنر ورزش    
چهارشنبه ریاضی علوم هدیه های آسمان تفکر و پژوهش    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه مهارتهای زندگی علوم ریاضی فارسی    
یکشنبه هدیه های آسمان ریاضی قرآن خوشنویسی    
دوشنبه علوم ریاضی رایانه زبان    
سه شنبه فارسی ریاضی ورزش هنر    
چهارشنبه تفکر و پژوهش اجتماعی ریاضی املا    

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
 انجام آزمون جامع تکاپو ( ص 61 - 62 - 63 ) تکرار و تمرین ریاضی

شنبه 01/03/07

     
     
     
     
دوم دانش 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
کاربرگ ریاضی انجام شود  

شنبه 01/03/07

     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • اینستاگرام
 • اسامی پذیرفته شدگان کلاس آمادگی
 • جشن شکرانه نماز
 • اسامی پذیرفته شدگان پایه اول
 • اطلاعیه ثبت نام
 • جشن نیکوکاری
 • اطلاعیه جشن تولد گروهی
 • جشن میلاد امام علی ع

خبرهاي روز

 • برگزاری جشن شکرانه نماز
 • روز معلم و عید سعید فطر
 • جشن تولد گروهی دانش آموزان
 • جشن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • جشن گرامیداشت 12 بهمن
 • دیدار با حضرت آیت الله سعیدی
 • جشن میلاد حضرت فاطمه س و رادیو مدرسه
 • مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد خرداد ماه ، تولدتان مبارک.

 • آقای محمد رضا علی محمدی
 • آقای آرش قوانلو
 • آقای امیرحسین سامان
 • آقای امیرمهدی سهامی
 • آقای حمیدرضا ترابی
 • آقای سیدسپهر حسینی رکنی
 • آقای علی بیطرفان
 • آقای محمد مهدی سعادت
 • آقای محمد سبحان قاسمیان
 • آقای محمد علی اصغر زاده
 • آقای محمد متین چیت گران
 • آقای مهدیار عبدالمنافی
 • آقای آرسام میرشجاعی
 • آقای امیرارسلان مهجوری
 • آقای سیدعلی آقائی
 • آقای سیدعلیرضا موسوی
 • آقای محمد مهدی خلجی
 • آقای محمد امین جدائی
 • آقای محمد طاها رفیعی
 • آقای هاتف مقدم
 • آقای امیرحسین کاظمی
 • آقای سیدمحمد امین طبائی
 • آقای سیدامیرعلی جنابان
 • آقای شهریار بیات احمدی
 • آقای محمد حسین وافی
 • آقای محمد یاسین جلالوند
 • آقای محمدجواد عزیزی
 • آقای محمدحسام ملالو
 • آقای هوراد احمد محالی
 • آقای ارسلان اقدم درخشانی
 • آقای امیرحسین تکیه
 • آقای پارسا خوش گفتار
 • آقای حسن پیرنجم الدین
 • آقای سید مهربد شاهرخ وند
 • آقای محمد حمزه لو
 • آقای سید امیرعباس مرتضوی
 • آقای کوروش میر مهدی
 • آقای محمد پرهام پیل تن