مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 شهادت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه ایشان را تسلیت عرض می نمائیم . مجتمع آموزشی، فرهنگی دکترحسابی    
شعار سال: جهش تولید با مشارکت مردم


دبیران و کادر آموزشی

 • آقای حسین خلیلیان

  مسئول مجتمع

   

 • آقای محمد علی مومن

  معاونت آموزشی مجتمع

   

 • آقای احمد ثنایی

  روابط عمومی مجتمع

 • آقای محمدرضا نیک نیا

  مدیریت مقطع ابتدایی

   

 • آقای عبدالغفاررحیمی

  معاونت آموزشی ، انظباطی

   

 • آقای مهدی گل زردی

  معاونت آموزشی، انضباطی

   

 • خانم موسوی

  معاونت آموزشی ، انضباطی

   

 • خانم صفری

  معاونت آموزشی،انضباطی

   

 • آقای محمد پیشوایی

  معاونت پرورشی

   

 • آقای حیدری

  مربی پرورشی

   

 • خانم سامانی

  معاونت اجرایی

   

   

 • خانم ناظری

  طراحی و تایپ

 • خانم شعبانی

  امورمالی

   

   

 • خانم نریمان زند

  حسابدار

   

 • خانم فاطمی نسب

  اطلاعات

   

 • خانم  خسروی

  مربی آمادگی گل های میخک

   

   

 • خانم بدرخانی

  آموزگار اول اندیشه 1

   

   

 • خانم  سخا

  آموزگار اول اندیشه 2

   

 • خانم محقق نجفی

  آموزگار دوم دانش 1

   

   

 • خانم سلیمانیان

  آموزگار دوم دانش 2

   

   

 • آقای میثم مولوی

  آموزگارسوم پژوهش 1

   

   

 • آقای محمد میرزاخانی

  آموزگارسوم پژوهش 2

   

 • آقای محمد علی محمدی

  آموزگار چهارم فرهنگ1

 • آقای احمدرضا کریمی

  آموزگارچهارم فرهنگ 2

 • آقای علی سبز آبادی

  آموزگارچهارم فرهنگ 3

   

 • آقای محمدجواد مدرسی

  آموزگارپنجم ولایت 1

   

 • آقای حمیدرضا خشتکار

  آموزگارپنجم ولایت 2

   

   

   

 • آقای خسروشایگانی

  آموزگار ششم ایثار 1

   

 • اقای سیدمجتبی منزوی

  آموزگارششم ایثار2

 • خانم حاج باشی

  همیارآمادگی

   

 • خانم کوهکن شناس

  همیاراول اندیشه 1

 • خانم احمدی

  همیاراول اندیشه 2

   

 • خانم ملک زادگان

  همیاردوم دانش 1 

   

 • خانم نجفی زاده

  همیار دوم دانش 2

 • آقای دکترمحمد امینی

  مشاور روانشناسی

 • خانم هاشمی شاهرودی

  مشاورروانشناسی دانش آموزان

 • خانم  روحی

  مربی رایانه

 • خانم  مدنی

  مربی رایانه

   

 • خانم معصوم

  مربی خوشنویسی

 • حجه الاسلام سیدعلی حسینی

  امام جماعت

   

   

 • خانم شریف عسگری

  مربی هنر

 • خانم  اسدی

  مربی زبان

 • خانم ندائی

  مربی زبان

 • خانم دباغیان

  مربی زبان

   

 • خانم مهدوی نژاد

  مربی زبان

 • آقای علی صافی

  مربی قرآن

 • خانم میرمحمدعلی

  مربی قرآن

 • خانم جوانمردی

  مربی بهداشت

 • آقای رسول بختیاری زاده

  مربی ورزش

 • آقای حسین زاغری

  مربی شنا

 • آقای احمد عسگری

  مربی شنا

 • آقای احمد باقری

  اپراتور شبکه

 • آقای جواد پاداش

  تاسیسات و سرویس

 • آقای حسین عاصم آبادی

  خدمات

 • آقای اصغر زواریان

  خدمات

 • آقای سید حسین حسینی

  خدمات

 • آقای محمد اسماعیلی زاده

  سرایدار